Hudba pre interpretov

Členovia nášho tímu pochádzajú z hudobného sveta a unikátne melódie v nezvyčajných, ale aj v populárnych žánroch, tvoríme plní entuziazmu. Výzvou pre našu produkciu je zhudobniť a „oživiť“ pocity autora, snažíme sa o to, aby bola hudba v harmónii s textom, pretože jedine tak je možné zo skladby urobiť skutočný, nezabudnuteľný príbeh. Hudbu pre spevákov tvoríme spoločne s autormi. Vieme zabezpečiť kompletné hudobné pozadie či už so živými, alebo digitálnymi nástrojmi podľa toho, čo si konkrétna skladba žiada.

○ Pop ○ RnB ○ Hip-Hop ○ Rock ○ Ska ○ Metal ○ Ambiental ○ Dubstep ○ Drum’n Bass ○ Folk ○ Glitch ○ a mnoho ďalších

Pri komponovaní hudby berieme do úvahy:
emócie autora
štýl umelca
text a jeho význam
hudobné očakávania autora
posolstvo skladby
symbiózu medzi textom a hudbou

V záujme stotožnenia sa so štýlom umelca si pred začatím akejkoľvek spolupráce s interpretom radi „zajammujeme”. Sme flexibilní, otvorení novým možnostiam a výzvam, našu produkciu môžeme definovať ako „hudbu bez hraníc“.

Výhody našej produkcie:
produkciu vnímame objektívne
snažíme sa vytvoriť melódie v duchu textu a jeho posolstva
vývoj skladby postupne konzultujeme s intepretom - spoločne brainstormujeme
zabezpečíme aj „živý” aj elektronický inštrumentál

V sprche je veľké echo