Dabovanie a voice over

Pre našich klientov zabezpečujeme aj nahrávanie hlasu a voice over. Vďaka posúvacím absorbérom vieme vytvoriť „miestnosť v miestnosti” a dokážeme prispôsobiť zvuk a štýl nahrávania projektu. Nahrávaciu techniku taktiež prispôsobíme požiadavkám projektu a farbe hlasu hercov. Keďže naša produkcia spolupracuje s niekoľkými umelcami, vieme poskytnúť klientovi pomoc aj pri výbere správneho herca.

„Nahrávanie hlasu do videa
nebolo nikdy také jednoduché.“

nahráme krištáľovo čistý hlas do akéhokoľvek videa
zvuk prispôsobíme štandardu média
zabezpečíme nahrávanie hlasu v niekoľkých jazykoch

Kvalitne spracovaný dabing vzbudzuje dobrý dojem